alvgatan18.jpg

Från Älvgatan in mot kvarteret Oden 1963. Foto & © Bertil Tuneryd. Från Filipstads Gilles arkiv.