alvgatan17.jpg

Älvgatan mot söder, mot kvarteret Domherren 1, före detta polishuset är här under ombyggnad. Från Filipstads Gilles arkiv.