alvgatan16.jpg

Älvgatan på 1960-talet. Foto & © Ulf Nilsson. Från Filipstads Gilles bildarkiv.