kyrkogatan66.jpg

Kyrkogatan sedd från kyrkan på 1860-talet. Byggnaden till vänster är det av bergmästare Franz von Schéele uppförda bergmästarearkivet, revs på 1870-talet. Sedan syns Nedre Kallsteiiegården samt den sk Berggrenska fastigheten. Foto Emma Kindberg. Från Filipstads Gilles bildarkiv.