drottninggatan71.jpg

Drottninggatan vid början av Vikgatan. Till vänster finns Filipstads Postkontor på 1860-talet. Stadshotellet var då inte ännu byggt. Till höger ser man Bruksinspektör Svante Johanssons, senare handlande Carl Josefsson hus. Bilden från Filipstads bildarkiv.