alvgatan14.jpg

Den så kallade "Bolagsgården" vid Älvgatan i början 1970-talet. I denna faluröda byggnad hade Stadsfullmäktige sina sammanträden till det nya Stadshotellet tillika Rådhus blev klart 1870. I förgrunden statyn av den stora innovatören i Filipstads Bergslag Franz von Scheéle. Bilden från Filipstads Gilles arkiv.