y65.jpg

Byggandet av en ny järnvägsbro över Skillerälven. Den var färdig att placeras den 14:e maj 1927. I bakgrunden syns dåvarande Tingshuset. Bilden från Filipstads Gilles arkiv.