skilleralven150.jpg

Holmen under vårfloden 1924. I bakgrunden syns bla Stadshotellet. Foto S.J Ölander. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.