alvgatan13.jpg

Älvgatan sett rakt norrut från Kyrkogatan 1963. Foto & © Bertil Tuneryd. Från Filipstads Gilles bildarkiv.