sudermatte0001.jpg

Bild från avtäckningen av Suder Matte 1963. Från Filipstads Gilles arkiv.