skilleralven149.jpg

Bilden av Skillerälven från stenbron troligen i början av 1880-talet. Till höger syns handlande Dahlströms spinneri och trikå fabrik byggd 1873-74. Med kraft från den av honom byggda dammen, som man ser till vänster. Sedan denna fabrikation upphört byggde Dahlström omkring 1880 upp såg och benkvarn. I huset längre ned till vänster bodde fotograf S.J. Ölander. Övriga byggnader till vänster tillhör apoteksgården. Fotot är taget från stenbron av just Ölander. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.