vikgatan68.jpg

Levinå eller som det också kallades tobaksfabriken strax innan rivningen våren 1980. Från Filipstads Gilles arkiv.