skilleralven207.jpg

Fiskaffären längs Skillerälven. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.