planet2.jpg

Teckning över banan mot Aborrberget 1860. Från Filipstads Gilles arkiv.