skilleralven147.jpg

Skillerälven och "Snobbrännan" omkring år 1900. Från Filipstads Gilles arkiv.