sudermatte1.jpg

Suder Matte som staty vid Sjösta Lesjöfors 2005. Foto & © Bengt Olof Löf.