skilleralven146.jpg

Vy över Skillerälven mot Elverket och Asphyttebron. Till vänster skymtar "Monitorholmen". Bilden är troligen tagen på 1920-talet. Från Filipstads Gilles arkiv.