arepelaren12.jpg

Statyn Ärepelaren i samband med invigningen 1995. Från Filipstads Gilles arkiv.