arepelaren1.jpg

Från invigningen av "Ärepelaren" 1995. Här syns dåvarande VD:n för Wasabröd, som för övrigt var en stor donator och konstnären själv, Erik Brandt. Bilden från Filipstads Gilles arkiv.