arepelaren10.jpg

Statyn Ärepelaren 1995. Foto & © Bengt Olof Löf. Från Filipstads Gilles arkiv.