skilleralven202.jpg

Skillerälven torrlagd 1963. Tydligen renoverades järnvägsbron också. Foto & © Bertil Tuneryd. Bilden från Filipstads Gilles arkiv.