spangbergsbron17.jpg

Spångbergsbron 1910. Till höger syns den då ganska nybyggda Frankelska villan. Till vänster Åhströms villa, sedermera Turisthotellet. Vid ångbåtsbryggan ligger ångslupen Cerol förtöjd. Bilden från Filipstads Gilles arkiv.