skilleralven140.jpg

Skillerälven med Kjortelgården och Holmen 1950. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.