karta1700.jpg

Filipstad troligen mitten av 1800-tal. Från Filipstads Gilles arkiv.