karta1650.jpg

Filipstad troligen 1600-tal eller tidigt 1700-tal. Från Filipstads Gilles arkiv.