Bildgalleri - Nedre Kallsteniigården

Kyrkogatan 10, Bryggaren 1, tidigare gård nr 61-62, dessförinnan under en kort period gård nr 77, på 1700-talet gård nr 48.
Nuvarande byggnad uppfördes omkring 1860 av bankkamrer Carl-Johan Kallstenius f 1826, son till övermasmästare Georg Samuel Kallstenius (1786 - 1863), ägare av Övre Kallsteniigården vid Övre Torget. Namnet Kallstenius har i Filipstad blivit välkänt genom att en brorson till Carl-Johan, Gottfrid Kallstenius (1873-1942), fil dr, senare professor, till stadens 300-årsjubileum 1911 utgav boken "Filipstad 1611-1911". Carl-Johan Kallstenius hade sonen Edvin Kallstenius (1881-1967), kompositör, tonsättare, musikkritiker och Radiotjänsts förste bibliotekarie 1927 - 1946.
Nedre Kallsteniigården är en av de sista resterna av den gamla byggnadsmiljön i Nedre Stan som undre 1960- och 70-talen blivit svårt sargad av rivningar och andra okänsliga ingrepp. Tillsammans med den vidbyggda Bryggaregården bildar den ett U-format flerfamiljshus i två våningar, uppfört i timrad stomme och beklätt med ljusmålad panel. Byggnaden är en god representant för den gamla Bergsstadens arkitektur och borgerskapets boendemiljö under 1800-talet och förklarades som byggnadsminne 1989. År 1992 genomförde HSB en byggnadsvårdande totalrenovering av såväl Nedre Kallsteniigården som Bryggaregården och uthuslängan på uppdrag av fastighetens nuvarande ägare, stiftelsen Filipstadsbostäder.

Bryggaregården

Bryggaregatan 6, kv Bryggaren 1, tidigare gård nr 62 och del av nr 63, dessförinnan under kort period gård nr 78, på 1700-talet gård nr 48.
Byggmästare Robert Johansson inköpte 1909 Nedre Kallsteniigården samt andel i angränsande tomt. Under åren 1912 - 1915 uppförde han nuvarande byggnad - ett så kallat landshövdingehus av Göteborgsk modell - med en undervåning av sten och vånings-överbyggnad av trä. Tillsammans med Nedre Kallsteniigårdens flygel-partier bildar byggnaderna ett U-format flerfamiljshus på norra delen av tomten och innesluts av en uthuslänga uppförd i södra tomtgränsen. Den kulturhistoriskt intressanta gårdsmiljön är den enda i Filipstad kvarvarande i sitt slag, där den kringbyggda gården nås genom en tidstypisk inkörsport.
Robert Johansson (f 1885) blev mest känd under namnet "Byggen". Sedan han förvärvat Nedre Kallsteniigården och gjort tillbyggnaden utefter Bryggaregatan kom framför allt den senare gården att benämnas "Byggens" men sedermera har namnet Bryggaregården blivit allmänt vedertaget. Han gjorde sig allmänt känd som en skicklig byggmästare och uppförde bland annat disponentvillan till dåvarande Sveabryggeriet, bankhuset i nordvästra hörnet av Stortorget, av filipstadsborna skämtsamt kallad "hörntanna", jämta flera större som mindre byggnader i staden.
Även på annat sätt har Robert Johanssons namn levt livligt kvar i filipstadsbornas minne. Tillsammans med sin broder grundade han 1920 AB Bergslagernas Motorverkstad som blev Filipstads första bilföretag med såväl bilverkstad som bil- och bensinförsäljning, körskola, droskstation med mera. Roberts söner, Robert ("Rulle-Ford") och Ragnar("Putte-Ford") kom sedan att i många år fortsätta verksamheten.
År 1986 förelåg ett rivningshot för gården - ett rivningshot som lyckligtvis undanröjdes och slutligen resulterade i den totala motsatsen - hela Nedre Kallsteniigården inklusive Bryggaregården jämte uthuslängan i tomtgränsen byggnadsminnesförklarades 1989.

Tommy Andersson
Utdrag ur "Vår Stad" 1992
Artikel av Ulf Nilsson