Bildgalleri - Allégatan

Allégatan trädsattes på 1870-talet på initiativ av kamreren på Kalhytte Brunn. August Wennström. Han var även med och bekostade alléerna till östra kyrkogården och längs Skillerälven.

Tommy Andersson