Bildgalleri - Gamla elverket

På 1870-talet bestod gatubelysningen i Filipstad bara av gaslyktor. År 1866 ansökte ingenjör Brattley hos stadsfullmäktige att på egen hand få anlägga ett gasverk. Men han gjorde konkurs redan innan fullmäktige skulle ta beslut.
Elkraften började däremot göra sitt intåg och sommaren 1887 byggdes det en kraftstation vid Skillerälven i höjd med nuvarande Stadsträdgården. Gatubelysningen användes första gången lagom till Oxhälja samma år. Första tiden omfattades belysningsnätet av 60 glödlampor och en båglampa samt 18 abonnenter för inomhusbelysning.

Bolagstecknare 1887 i Filipstads Elektriska aktiebolag var: A. Gyberg, A.H. Almlöf, C.J. Bergström, P. Öberg och L.F. Meachel. Aktiekapitalet var 10.000 aktier á 250 kr.
Den första augusti 1907 övertogs aktiebolaget helt av Filipstads stad. Aktierna hade då stigit till 1.150 kr/st.

Källa: Filipstad 1611 - 1911 av Gottfrid Kallstenius.
Tommy Andersson