Bildgalleri - Brattfors Hytta

Hyttan i Brattfors är anlagd före 1540 men i 1540 års jordebok finns Lasse Påvelsson, Nils Biörsson, Långe Bänkt och Oluff Halvardsson skrivna på hyttan. I början av 1600-talet var dock hyttan ödelagd och bergsmännen var upptagna i Kroppa bruksräkenskaper. År 1624 blåstes det dock i hyttan för att därefter ha legat nere till 1641. Då skedde återuppbyggnaden av den nuvarande hyttan. På platsen blev det också uppbyggt tre stångjärnshammare, dessa blev inte utsatta för någon reglering som drabbade andra hyttor på 1730-talet. Detta tack vare den rika tillgången på skog. Detta var fördelen med att hyttan låg i utkanten av Bergslagen. Däremot var transportvägen från malmfälten i Nordmark både lång och besvärlig. Sista blåsningen i Brattfors hytta skedde 1920. I dag är hyttan restaurerad och i mycket bra skick.

Tommy Andersson