Bildgalleri - Brattfors kyrka

Brattfors kyrka började byggas 1661 på initiativ av ägaren till Brattfors hytta, Anders Bratt. Vid invigningen 1669 var dock inte kyrkan helt färdigbyggd. Västtornet byggdes under 1720-talet och 1798 flyttades sakristian från norra väggen till den östra gaveln bakom altaret där den fortfarande finns. 1772 renoverades kyrkan invändigt då målaren Henrik Abraham Sylvius från Filipstad förbättrade målningarna på all inredning. 1921 genomfördes en omfattande restaurering av arkitekt Bror Almqvist då det byggdes bla ny orgelläktare och en ny orgel installerades. Tornluckan står alltid öppen, och anledningen tros vara att år 1859 dog konungen Oscar I och seden på den tiden var att samtliga kyrkor i Sverige skulle ringa i sina kyrkklockor. Detta hände mitt i skördetiden och den ansvarige, brukspatron H.G Geijer, skickade bara två man som ringde i var sin klocka. Kyrkan har tre klockor men patron Geijer tyckte inte han kunde undvara fler. Detta uppdagades dock, så patron Geijer kallades upp till Stockholm. Som straff fick han böta 50 öre/dag under sitt återstående liv. Samtidigt fick han lov att bära en tagelring runt halsen som skam. Som påminnelse av detta fatala misstag var man också tvungen att hålla kyrkans västra tornluckor öppna. Det är de än idag. Ingen har vågat trotsa den gamla befallningen.

Tommy Andersson
Källa: Brattfors kyrka av Åke Nisbeth