Bildgalleri - Spångbergskällan

Spångbergskällan belägen norr om Spångberget, har troligen erhållit sitt namn efter Harald Spång. Han drev en mekanisk verkstad i slutet på 1600-talet, och var en erkänt duktig hantverkare. Verkstaden var belägen vid Skillerälven, ungefär där elverket finns idag. Spångbergskällan har använts av filipstadsborna under flera hundra år innan vattenledningsnätet byggdes ut med början 1884 och vattnet togs då från Aborrtjärn. Källan vid Spångberget är en naturlig kallåder som kommer upp ur berget. Allra först täcktes källan av en träbyggnad, men i slutet av 1800-talet byggdes den av sten, och fick nuvarande utseende. Genom sitt klara och friska vatten användes även Spångbergskällan av Spångbergsbryggeiet som då fanns i källans närhet.
2004 bekostade den dåvarande Filipstadsambassadören Hasse Andersson en renovering av stenbyggnaden.

Spångbergskällan finns även med i Nils Ferlins alster, "En underbar fjälla".

En underbar, underbar fjälla,
en fjälla så vit å så ren,
som vatten ifrån Spångbergskälla,
ä jungfru Charlotta Milén,