Bildgalleri - Samskolan

SAMSKOLAN

Eller som den nu kallas "Ferlinskolan". Byggdes under åren 1911 till 1913. Arkitekt var Folke Zettervall. Den officiella invigningen skedde den fjärde februari 1914 även om undervisning skett redan under hösten 1913. Ytterligare en ombyggnad sker 1939 - 1940 då även vindsvåningen tas i anspråk. År 1957 byggs en paviljong med fyra klassrum i anslutning till skolan. Under 1959 byggs även ett nytt gymnastikhus i skolans närhet. Det gamla gymnastikhuset, som låg i korsningen Tegnérgatan - Hertig Karls gatan, från 1877 hade då ansetts föråldrat.

Tommy Andersson