Bildgalleri - Strandvägen

Strandvägen.

Strandvägen, denna underbara promenadväg som följer Daglösens västra strand från Filipstads centrala del ut till Sommarro. Promenadvägen är anlagd 1888.

Så här skriver J P Rydelius i sin bok "Filipstad med omgifningar" utgiven 1896.

"Strandvägen torde för närvarande vara Filipstads vackraste promenad. Den är anlagd och underhållen av föreningen "Strandvägens vänner" och följer från Spångbergsbron och kallbadhuset till den västra Daglösstranden ut till Gröna plan. Det är stadsbornas lättast tillgängliga väg ut till sjö- och skogsluft, en folkets väg, ett folkets sommarnöje. Den drager sig, såsom antytt, i vattenbandet och följer i sin största sträcka djup och doftande tall- och granskog. Hela Daglösviken ligger för ögat öppen, och från de talrikt utplacerade sofforna har man över sjön en livlig tavla, därest stadskupan svärmar, över roddare och seglare, som dväljas på insjöfjärd. Från flera punkter på vägen har man vyer inåt staden, vilka i fägring närma sig dem, vilka vi ovan har antytt möta den från sjön ankommande. Sommarsöndagarna kan man även få skåda litet folkliv utmed denna förtjusande promenad. Från skogen ljuder sorl och muntert glam, medan någon eller några familjer samlats kring matsäckskorgarna i det gröna.

Vid Strandvägens slutpunkt har vägens "vänner" genom att låta uppföra en spisel, en liten villa och en båtbrygga velat särskilt locka till utflykter, och här på "Gröna plan" finner man ofta flera familjer samlade till fest. I friluftsköket arbetas ivrigt, de utplacerade borden dukas, matronor och gubbar resonera på sofforna, medan ungdomen av alla krafter roar sig med lek och dans på den öppna platsen ovanför båtbryggan.

Är man lyckligt ute kan man hela Strandvägen utefter få höra den fagra och glada naturen liksom utandas eller förkunna sin glädje genom människohjärtan, som stråla ut sin fröjd över vilans stunder och över den välkomna rasten i veckolång dagsverksbacke.

Främlingen, som besöker Filipstad, må äntligen fråga efter Strandvägen. Vare sig den för tillfället är enslig eller befolkad, skall han av promenaden känna sig glad och uppfriskad".

Tommy Andersson