Bildgalleri - Nya Spångberget

Då den gamla restauranten började bli väl sliten och knappast ändamålsenlig så det bestämdes i slutet av 1930-talet att det skulle byggas en ny. Den nya Spångbergsrestauranten uppfördes åren 1940 till 1941. Tyvärr brann denna vackra byggnad ned till grunden den 2:a april 1967.
Numera finns en sporthall, Spångbergshallen, där en gång Spångbergsrestauranten stod.

Tommy Andersson