Bildgalleri - Sveabryggeriet

Ångbryggeriaktiebolaget Svea bildades 1897. Aktiekapitalet var då på 120.200 kr. Bryggeriet startade sin verksamhet i nybyggda lokaler vid Järnvägsgatan - Värmlandsgatan. År 1900 anställdes Nils Arvedsson som disponent. Bryggeriet köpte, genom åren upp många andra bryggerier som tex. Filipstads Nya Bryggeri AB, Wasabryggeriet i Borlänge, Ludvika Bryggeri, Seffle Bryggeri för att nämna några. Genom uppköpen kom Svea bryggeriet att omfatta en hel koncern. 1926 efterträddes Nils Arvedsson av sin broder Rickard Arvedsson medan Nils blev ordförande i koncernstyrelsen. 14 mars 1931 ändrades firmanamnet till AB Sveabryggeriet.
Uppköpen av ytterligare bryggerier fortsatte på 30 och 40-talet. I början av 1950 blev dock Sveabryggeriet själva uppköpta av AB Pripp & Lyckholm. Genom köpet tillkom en rad andra produkter i "Sveas" sortiment, såsom Coca-Cola och Festis. För att klara den ökade efterfrågan planerades en utbyggnad. De flesta fastigheter i kvarteret hade inlösts men något byggnadslov beviljades inte. Motiveringen var att fabriksbullret skulle störa de omkringboende. Detta resulterade givetvis i att tillverkningen lades ned 1966. Ytterligare några år fortsatte verksamheten vid Värmlandsgatan, men nu enbart som distributör. 1978 flyttades ditributionen över till Pripps depå i Karlstad.
Numera huserar Filipstads Kommun i delar av det forna bryggeriet.

Tommy Andersson