Bildgalleri - Filipstads kyrka

Filipstad som fick sina stadsrättigheter 1611, men hade redan dessförinnan fungerat som huvudort för järnhanteringen i Bergslagen. Den äldsta träkyrkan, Färnebo sockenkyrka, låg vid Bergskalhyttan väster om staden. Möjligen flyttades denna småningom till det Övre Torget (nuvarande Hötorget) i Filipstad (senare kallad "Lillkyrkan"). Den blev tyvärr nedbrunnen i samband med storbranden 1694.

Under 1700-talets första hälft påbörjades bygget av en ny träkyrka på en utskjutande udde i sjön Daglösen. Återigen brann även denna kyrka ned år 1775 i samband med katastrofbranden som ödelade stora delar av den nedre staden.Det som kunde räddas undan lågornas rov var bla. nattvardssilvret, den gamla dopskålen och delar av ljuskronor. För att inte filipstadsborna skulle vara helt utan möjlighet till predikan så byggdes en så kallad "hjälpkyrka" eller interimkyrka. Den var 70 alnar lång och 30 alnar bred samt 3,5 alnar hög och hade fyra fönster. Den stod färdig redan 1776 och hade byggts av C.J. Fägervall på Bolhyttan. Var den nya kyrkan skulle byggas blev ett tvisteämne. En del ville lägga den på Spångberget, där den skulle stå på säker grund, andra ville bygga på den tidigare kyrkans mark. Den senare åsikten kom att såsmåningom att segra.

Den kyrka som invigdes den 23 oktober 1785 motsvarar till planformen i stort sett den nuvarande. Kyrkan har korsformad plan med tresidigt avlutat korparti samt västtorn. Såväl exteriört som interiört har kyrkan behållit sin gustavianska stil. Arkitekt till kyrkan var slottsbyggmästaren Johan Elfström. Byggmästare var Johan Georg Reincke (som även byggde lasarettet) Vid invigningen saknade kyrkan predriksstol, altartavla, läktare samt orgelverk. Trots detta så skedde invigningen med att församlingen höll ottesång, av rektor Matthelius, i interrimskyrkan. Själva invigningen förrättas av Dr. Schröderheim. Högmässogudstjänsten hölls av prosten Tingberg. Invigningen avslutades med aftonsång av komminister Brand.
I slutet av 1700-talet installeras även predriksstol och altartavla som var skänkta av brukspatron Johan Lundgren. Altartavlan målades för övrigt av Lars Bolander Stockholm. Orgelverket kunde också installeras mycket tack vare en donation från brukspatron Viberg och insamlade medel.

Källa: Filipstads kyrka 200 år av Axel Hammar
och Gottfrid Kallstenius "Filipstad 1611 - 1911".

Tommy Andersson