Bildgalleri - Gamla skolan

Filipstads äldsta ännu kvarvarande skolhus finns att beskåda vid Hantverksgatan 9. Huset byggdes 1843 men blev för litet som skola 1870, då det var nödvändigt att bygga en ny folkskola, vilket uppfördes vid Allégatan. Det är denna senare byggnad som vi i vår tid kommit att minnas som "Gamla skolan" och som nu verkligen är ett minne blott. Folkskolan uppfördes i en tid av livlig byggverksamhet i staden; ungefär samtidigt byggdes Stadshotellet och Bergsskolan. Gamla skolan skulle ta emot alla stadens folkskoleelever med undantag för de elever som gick i skolorna vid Liksta och Stensta.

Från början utsågs en förste lärare som, förutom att undervisa, även skulle övervaka att samtliga elever fostrades till "hyfs, hut och hållning". En sådan lärare hette Olbers, och han var en nitisk och krävande pedagog, som dock även var ett särskilt stöd för barn från hem, där fattigdom och sjukdom tyngde tillvaron.
1910 hade elevantalet ökat så stark, att det var dags att bygga till skolhuset, dels på gavlarna, dels på höjden med en komplett tredje våning. Det är väl det utseendet vi alla minns skolan. Skolhuset var en pampig byggnad med sina tre våningar. Det hade sin huvudingång på norrsidan, åt Allégatan, men f.d. elever och andra minns säkert bäst de tre ingångarna på sydsidan, från skolgården. Tre väldiga trappor ledde upp till de olika planen med klassrum och andra lokaler. Många av oss kommer säkert ihåg de nedslitna trappstegen av kalksten, i vilken otaliga ortocerariteter sov sin mångniljonåriga sömn. Ett stort lärarrum fanns på mellanvåningen åt norr. På översta våningen var bl.a den mäktiga samlingssalen, en sal för träslöjd och gymnastiksal med omklädningsrum. En tid fanns även en sal för syslöjd på samma våning. Det var högt i tak i alla salar, och de stora fönstren släppte in massor med dagsljus. Rummen åt norr var lite svala på vintern, men åt söder var de desto varmare under våren och hösten, när solen brassade på.

1981 stod Åsenskolan färdig vilket medförde att elevantalet minskade. De kvarvarande eleverna gick på Gamla skolan till 1986 då även de flyttade till den nyrenoverade Strandvägsskolan. Kvar fanns nu bara Musikskolan, som kom att stanna till 1989, då alltså all undervisning upphörde på Gamla skolan.
De styrande i kommunen var länge oense om byggnadens framtid. Ett förslag gick ut på att använda den som förvaltningsbyggnad, ett annat att bygga om den till äldreboende. Oenigheten varande i nio år, och under tiden utsattes huset för inbrott och annan skadegörelse åtskilliga gånger. Natten till den 5 juni 1998 eldhärjades skolan svårt. Därefter kunde komunen besluta att byggnaden skulle jämnas med marken. Rivningen var klar i början av september samma år. Rivningsmassorna fraktades ut till den blivande SM-stadion vid Kalhyttan för utfyllnad av en del av terrängen. Några inventerier har dock räddats undan förgängelsen i god tid före branden: Gustaf Fjeastads tavla "Vårafton på isen", soffmöblen och golvuret från lärarrummet (finns nu på lärarrummet på Strandvägsskolans lärarrum) samt ljusarmaturen från samlingssalen (nu på Spångbergsgymnastiets lärarrum).

Tommy Andersson
Hämtat ur "VÅR STAD" årgång 2002
av Birger Johansson