Bildgalleri - Stadshotellet

I mitten av 1850-talet växte behovet av ett nytt rådhus, och genom att det inte heller fanns något hotell som ens motsvarade dåtidens krav, beslutades det om nybyggnation av båda delarna. Kvarteret mellan Drottninggatan och Kyrkogatan inköptes. Bygget tog fart 1869 och var färdigt 1870 och hade då kostat 72.000 kr inkl. två flygelbyggnader. Själva rådhuset uppfördes i sten (förmodligen var man påmind av alla stadens bränder) I bottenvåningen fanns matsalar, cafe och kök. Andra våningen bestod av sessionssal med arkiv samt uthyrningsrum. I översta våningen fanns festsal och uthyrningsrum. Den ena flygeln bestod av personalbostad och poliskontor. I den andra flygeln huserade Systembolaget och Telegrafen.

Efter flera års förfall revs Stadshotellet 1976, trots Filipstadsbornas protester. Förmodligen det enda rådhuset i Sverige som är rivet. Genom att denna ståtliga byggnad försvann förändrades hela miljön kring Stora Torget.

Tommy Andersson
Källa: En bok om Filipstad
utgiven av Filipstads Stad 1961