Bildgalleri - Torskebäckshyttan

Torskebäckshyttan är en av de allra äldsta hyttorna inom kommunen. Är anlagd före 1540. Lasse Väsgöthe och Päder Äskilsson finns då upptagna som hälftenägare. En hammarsmedja uppfördes på platsen 1606, men var inte i gång särskilt länge. Fanns inte i alla fall med i 1624 års räkenskaper. Under åren 1846 - 1850 var produktionen i Torskbäcken 3726 skeppund per år. Den nuvarande hyttan byggdes 1813, även om en större ombyggnad skedde på 1850-talet, då även nuvarande rostugn uppfördes. Malmen hämtades huvudsakligen från Persbergsgruvorna och fraktades dels med häst och släde men också med pråmar via sjön Yngen. Torskbäckshyttan är i dag Värmlands enda väl bevarade mulltimmerhytta. Sista blåsningen skedde 1907.

Tommy Andersson
Källa: Albert Palmqvist: Bergslagen i ord och bild
Jalmar Furuskog: De värmländska järnbruken