Bildgalleri - Stöpsjöhyttan

Stöpsjö hytta torde ha blivit anlagd 1601. Den finns i alla fall upptagen i 1609 års skattelängd. På den tiden var det brukligt med 6 års skattefrihet efter hyttans anläggande, så byggåret för hyttan torde stämma. De bergsmän som var med om att anlägga hyttan var Hans Andersson, Per Olsson, Anders Person samt Måns Hindersson.
Den allra första hytta som anlades fanns vid den östra delen av "Kvarndammen" det vill säga 600 meter från det ställe där hon nu står. År 1677 orsakades anläggningen av en kraftig vårflod som fick förödande skador på hyttan varefter hon flyttades till nuvarande plats, där man fick större möjlighet att styra vattenflödet. Under 1600-talets första hälft byggdes det också två hammare i hyttans närhet. Men på grund av den skogsbrist som då rådde blev de tidigt utdömda, som så många andra hammare i närheten. Bergskollegium beslutade 1 juni 1689 om ödeläggelse, vilket också är troligt att så skedde.
Malmen togs huvudsakligen från Taberget och Nordmarksbergs gruvfält, där man även ägde andelar. Vissa år kunde man ta en del malm från Persberg även om det skedde mer sällsynt. Detta berodde nog på grund av svårigheterna med transporterna. Hyttan ombyggdes 1748 men det var först 1836 - 37 som hyttan blev helt byggd i sten. Genom ombyggnaden lyckades man, som förväntat, öka tillverkningen kraftigt. Under 1870 talet låg tillverkningen på omkring 4.600 skeppund, vilket motsvarade 120 blåsningsdygn. Trots detta var Stöpsjöhyttan en av de mindre hyttorna som blåstes på den tiden. Under århundraderna har det varit ett otal ägare till Stöpsjöhyttan. Bland annat gruvidkaren Arvid Hasselblad, brukspatron Christian Beckman Skåltjärn, brukspatron John Mitander osv. Men från och med 1847 övergår hela egendomen med hyttrörelse i brukspatron Anders Magnus Ståhls ägo, då den siste bergsmannen Olof Jonsson, försäljer sin andel. Sista blåsningen skedde 1882. I området fanns också sågverk samt kvarn, vilket var mycket vanligt för de små bruken. Man försökte eller var så illa tvungna att vara så självförsörjande som möjligt.

Tommy Andersson
Källa: Stöpsjöhyttans Bruk Tryggve Danielsson.