Bildgalleri - Mögsjöhyttan

Mögsjöhyttan anlades troligen av den tyske lodstöparen Hans Hermansson, som erhöll privilegier på hyttan 1638. Denne Hermansson var också borgmästare i Filipstad på 1650-talet. Tyvärr fick han stora problem med verksamheten, så hyttan försåldes till ett par Karlstadsbor som i sin tur försålde egendomen vidare till några borgare i Filipstad. På bara 10 år lät man hyttan helt förfalla, och under hela 1670-talet skedde det inte en enda blåsning, utan verksamheten inriktades istället på skogsavverkning. Troligen var det inte hyttan som var den bidragande orsaken till köpet. Det rådde nämligen, vid den här tiden, stor brist på skogsråvara, dels genom nybyggnationer i Filipstad, men också krävde både hyttor och gruvor i området stora mängder skog för sin verksamhet.

Vändningen för Mögsjöhyttan blev när handelsmannen Lars Andersson Bratt köpte egendomen 1680. Hyttan var då helt obrukbar, så det första han lät göra var att uppföra både en ny masugn och även rostugn. Även om dessa investeringar gjordes så förblev Mögsjöhyttan en av de minsta hyttorna i området. Blåsningarna fortsatte i alla fall ända fram till 1873. Som så många andra små hyttor anlades ingen hammare då vattenflödet inte var tillräckligt stort.

Tommy Andersson
Källa: De värmländska järnbruken av Jalmar Furuskog 1924.