Bildgalleri - Kroppa kyrka

I 1600-talets början fanns ett kapell vid Herrhult. Därför kallas området fortfarande "Kapellbacken".På den tiden fanns tre "kyrkor" inom Fernebo socken. Fernebo kyrka vid Kalhyttan och Kapellheden på Brattforsheden samt Herrhults kapellkyrka. Att det byggdes en kyrka just vid Herrhult kan bero på att det gick en pilgrimsled genom trakten. Kyrkan i Herrhult flyttades dock ned till Nykroppa någon gång på 1620-talet. Första kyrkoherden blev installerad omkring 1625. Genom att befolkningen växte så blev kyrkan alltför liten. År 1683 skedde därför en större ombyggnad rum. Kyrkan blev då 24 meter lång och vid den tiden hade kyrkan en fristående klockstapel där drottning Kristina har bidragit till en kyrkklocka. År 1745 byggdes en sakristia.

Omkring 1770 skedde ytterligare omförändringar av kyrkan varvid dignitärerna i trakten, såsom brukspatron Hagberg på Skarphyttan, bidrog med kapital för installation av bla fönster. År 1855 byggdes en likbod och 1858 installerades en kammarorgel i kyrkan.

Tyvärr brann dock kyrkan ned efter ett bilxtnedslag 6 augusti 1881. Tack och lov lyckades mycket ändå räddas genom en heroisk insats av lokalbefolkningen. Det som bla räddades var kyrksilvret, altarringen, ljuskronorna samt kyrkans arkiv. Uppbyggnaden av den nya kyrkan påbörjades dock direkt, men nu i sten. Invigningen skedde 16 november 1884 av biskop Rundgren. Kyrkan i Kroppa är synnerligen vacker, ritad av arkitekten Lundmark. 1902 installeras en ny kyrkorgel. Ytterligare restaureringar har skett 1919 - 1960 - 1988.

Tommy Andersson
Källa: Bilder ur Kroppa sockens historia av Simon Överström