Bildgalleri - Hattmakargården

"Hattmakargården" eller som den nog är mest känd som, Lundbergska huset, ligger i korsningen Kyrkogatan - Älvgatan och byggdes troligen strax efter storbranden 1775 då i stort sett alla hus i den nedre delen blev lågornas rov. Att gården sedan genomgått till- och ombyggnader är helt uppenbart.
Under en period i slutet av 1700-talet, närmare bestämt 1775 - 82, står skräddaren Fernberg skriven på tomt 68, som gården då kallades. I mitten av 1800-talet ägs "Hattmakargården" av brukspatron Adam Carlsson på Lervik. Krigsrådet Åke Hasselblad skriver följande om brukspatron Carlsson: " Han var inte längre än en ordinär karl bör vara, men i bredd, särskilt där han hade sin så kallade 1:a klass matsalong, överträffade han alla levande i hela Värmland".
Till och med Filipstads Tidning har under en kort period har haft sina lokaler i "Hattmakargården". Det var under den dåvarande ägaren, typografen Jacob Viktor Floréns dagar, alltså tiden före 1876.
Hattmakaren August Högmark var en välbeställd borgare som var ledamot av stadsfullmäktige alltsedan bildandet 1862. Han var född i Kristinehamn och fick två barn, Bror Arvid och Signe Maria. Blev änkeman 1888.
"Hattmakarepoken" varar till omkring 1908 - 1909 då Högmark går ur tiden och Fredrik Lundberg flyttar sin skobutik från Kyrkogatan 6, alltså tvärs över gatan.
Genom omsorgsfull byggnadsvård har fastigheten lyckats behållit sin pittoreska charm och är en av de riktigt gamla husen som fortfarande finns kvar i Filipstad.
I dag har Röda Korset sina lokaler där.

Tommy Andersson
Källa Filipstads Gilles tidskrift "Vår Stad" efter en artikel av Hans Löfgren.