Bildgalleri - Gåsborns kyrka

Den första kyrkan i Gåsborn byggdes på 1650-talet i anslutning till Gåsborns hytta. De första åren var man utan präst varför gudstjänsten bara kunde hållas var tredje helg. Den förste prästen som kom till Gåsborn var Petrus Ragvaldi Fagrell och var verksam där till sin död 1731. 1846 fick Gåsborn rätt att bilda eget pastorat men det dröjde ända till 1863 innan man fick sin första kyrkoherde. S.R Alsterlund.
År 1893 genomgår kyrkan en omfattande renovering där bland annat kyrkans torn förändras från att ha haft en kupol till att ersättas med en spira. Den 11 december 1927 brann dock kyrkan ned till grunden. Branden hade av allt att döma börjat i innertaket vid kaminröret.Tack och lov lyckades man rädda det allra värdefullaste såsom ljuskronor, kyrksilvret, mässkrudar osv. Bara några år före branden hade försäkringen på kyrkan höjts till 60.00 kr, varför församlingen klarade sig utan någon större ekonomisk förlust. Arkiteken till den nya kyrkan var Sven Brander och formen var i stort den samma som efter kyrkans renovering 1893.Den nya kyrkan stod klar för invigning 14 september 1930.
Den kyrkan, även den i trä, brann också ned efter ett blixtnedslag i juli 1945.
Den nuvarande kyrkan av sten uppfördes 1946-47 efter ett förslag av Einar Lundberg, Stockholm. Invigningen skedde andra advent av biskop Runestam med assistans av ytterligare 10 präster. Gåsborn kyrka är fortfarande en av de få kyrkor i landet som har manuell ringning i kyrkklockorna. På kyrkogården vilar många av de bergsmän som lade grunden till denna del av Filipstads Bergslag.

Tommy Andersson
Källa: Albert Palmqvist "Bergslagen i ord och bild".