Bildgalleri - Nordmarkshyttan

Ser man i jordeboken av år 1540 så återfinns där tre bergsmän på Hyttan nämligen Jon Nilsson, Olof Hälliesson samt Botolf. Som så många andra hyttor var även Nordmarkshyttan förlagd till ett mindre vattendrag nämligen Nordmarksälven vilket även Haborshyttan och Fogdhyttan gjorde. Genom sin närhet till gruvorna i området blev hyttan till en av de mest produktiva i hela östra Värmland. En hammare blev också privilegierad 1647 men drevs bara ett 10-tal år, om det berodde på brist på kunniga smeder eller brist på skogsråvara är dock oklart. Helt klart är dock att både Haborshyttan och Fogdhyttan nedblåstes just på grund av bristen på skog. Gruvnäringen prioriterades men Nordmarkshyttan fick fortfarande blåsas.

När Uddeholmsbolaget förvärvat majoriteten i hyttan blev det dock mer och mer uppenbart att Nordmark skulle bli utsatt för en driftskoncentration genom att de uppfört elektrifierade masugnar i Hagfors samt att järnväg fanns från gruvområdena i Nordmark fram till Hagfors. Sista blåsningen skedde 1905. Tyvärr finns inte mycket kvar av hyttan vilket jag personligen betraktar som helgerån. Hela anläggningen skulle ha varit ett utmärkt industriellt turistmål tillsammans med alla kvarvarande gruvanläggningar.

Tommy Andersson
Källa: De Värmländska järnbruken av Jalmar Furuskog