Bildgalleri - Kytthyttan

Kytthyttan var belägen inte långt från "Stamparbäckens" utflöde i sjön Daglösen. Under 1700-talet kallades dock bäcken Kytthyttebäcken. Hyttan torde ha varit anlagd i början av 1560-talet men omtalades först 1566. Ägarna då var Ole Jonsson och Anders Nilsson. År 1570 fick hyttan nya ägare Swenn Ollszon och Oluff Tårkilsson. Tyvärr verkar det inte fungera speciellt bra för dem. Vad som hände Swenn Ollszon är okänt men Oluff Tårkilsson, som då var mest verksam i Kroppa. De brukar halva hyttan medan andra halvan brukas av Joen Suensson på Vikhyttan. Tårkilsson verkar dock ha tröttnat för från och med 1575 drivs hyttan enbart av bergsmännen på Vikhyttan.1605 verkar hyttan helt ha stannat av. Inga blåsningar skedde alls det året. 1606 till 1609 brukades hyttan återigen enbart av Vikhyttans bergsmän. Man måste därför anta att Kytthyttan drevs som en hjälphytta till Vikhyttan.

Genom att Philip Stadh anläggs 1611 löser Kung Karl IV in hela Vikhyttans - Kytthyttans skog och markområden. Men vid ett besök i kungsgården i Kroppa så uppvaktas kungen av bergsmännen Hans Andersson och hans son Börje Andersson. De ansöker om att åter få bygga upp Kytthyttans masugn. Kungen bifaller deras begäran. Därmed åtnjuter de även sex års skattefrihet och får 16 tunnor spannmål. Från och med 1614 var verksamheten igång. Tyvärr blev inte hyttan brukad till mer än 1624. Endast en blåsning på 7 dygn hade skett 1624. Deras största problem med att driva hyttan var bristen på skogsråvara då Kytthyttan inte ägde någon egen kolskog. Markområdena hade ju anslagits till Filipstads uppbyggnad. Det gick ju åt mycket timmer för diverse husbyggen inne i staden.

Några år efter att blåsningarna avstannat byggdes dock en stångjärnshammare på platsen av Hans Anderssons söner och sonsöner. Hammaren var dock inte i gång speciellt många år. 1649 drev Petter Börjesson en sågkvarn på platsen.

Av själva hyttan finns inga spår men tittar man på naturen kring "Stamparbäcken" så kan man faktiskt ana sig till var den har varit anlagd.

Tommy Andersson
Källa: Ulf Nilsson