Bildgalleri - Sparbanksgatan

Sparbanksgatan erhöll troligen sitt namn i slutet av 1870-talet då Filipstads Sparbank byggde sitt första "Sparbankshus" 1878. Bankens verksamhet utvecklades i en rasande fart och man var i behov av större ytor, därför byggdes en ännu större fastighet i korsningen Sparbanksgatan - Allégatan 1908. Den uppfördes efter ritningar av filipstadsbördige arkitekten Georg Ringström. Den gamla fastigheten övertogs 1930 av Filipstads Tidning och kom följdriktigt att därefter kallas "Tidningshuset". Huset revs dock omkring 1970, då tidningsredaktionen och tryckeriet flyttade ut till Finshyttans brukskontor och ett hyreshus ersatte dess plats.

Tommy Andersson