Bildgalleri - Skillerälven

Skillerälven, eller som det står på gamla kartor Philipstads å eller Philipstadselfven, har under många århundraden levererat kraft till de hyttor och hantverkare som bedrivit sin verksamhet runt älven och som präglat Filipstads näringsliv.
Namnet Skillerälven kan ha uppkommit genom att älven delade Filipstads och Färnebo gamla landsförsamlingar. "Skiljerälven". En annan teori förs fram av Knut Warmland i Gillets tidskrift Vår Stad 1988, att "garvare Schiller", troligen en invandrad tysk, och var verksam mellan nuvarande genomfartsbron och Kvarnbron. Området skulle ha kallats för Schillerälva i folkmun. Detta namn skulle dock komma att gälla hela vattendraget, med tiden. Oavsett var älven erhållit sitt namn så har den en längd av ca 2 km och förbinder Lersjön med Daglösen. Nivåskillnaden är ca 9 m. Förr i tiden gick till och med fraktbåtar ända in till i höjd med Hotellbron.

Tommy Andersson