Bildgalleri - Spångbergsbron

Den allra första bro som byggdes på 1860-talet byggdes helt i privat regi av dir Gullström. Han var delägare i ett bryggeri som låg på den norra sidan av Spångberget och för att underlätta transporterna av bryggerivarorna in till staden så erhöll han bygglov. En förutsättning var dock att bron försågs med klaffar så större båtar kunde passera. På den tiden gick nämligen fraktbåtar så långt in som till Hotellbron. Här fanns både "Lesjöforsmagasinet" och "Rämmenmagasinet" där bolagen magasinerade produkter från norra delen av Filipstads Bergslag som senare skulle fraktas sjövägen vidare till Kristinehamn via Bergslagskanalen.

Tommy Andersson
Källa: En bok om Filipstad