Bildgalleri - Långban

Långban som ligger vackert mellan sjöarna Hyttsjön och Långbanssjön är mest känd för sin mineralrikedom då det finns mer än 300 kända mineraler i området. Vilket gör Långban till världens mineralrikaste trakt. Redan på medeltiden bröts här järnmalm. Hyttan fanns här redan före 1540 men den största delen av malmen togs då från Persbergsfältet och blandades med malmen från Långban. Det var först i början av 1700-talet som gruvbrytningen startade i större skala.
På 1870-talet startade brytningen av manganmalm då man lärt sig att tillvarata den genom ny anrikning. 1891 startades brytningen av dolomit som efter bränning används som eldfast material i ugnar. 1927 blev Uddeholmsbolaget ensamägare av anläggningen i Långban.
1956 lades brytningen av järn och manganmalm helt ned och 1972 upphörde även brytningen av dolomit. Byggnaderna är i mycket gott skick tack vare bidrag från AMS och förvaltas av Föreningen Värmländska industriminnesmärken.
Långban är också känt genom att bröderna Nils och John Ericsson föddes här. De flyttade dock senare till Forsvik där fadern hade då fått arbete på Göta kanalbygge. Även Långban är värt ett besök genom sin ovanligt artrika flora. Genom den kalkförande berggrunden finns här flera sällsynta växter, framförallt vid Tibergs udde, därför är också området idag naturreservat.

Tommy Andersson.
Källa: Långban - en vägledning av
Helene Sjunnesson
Barbro Mellander
Lars Furuholm
Ingrid Aronsson